Lá Bài Số Phận ()

Server #1

Lá Bài Số Phận HD

Khi một vệ sĩ Las Vegas với những kỹ năng chết người và bài bạc gặp rắc rối với đám đông, anh ta có một lần chơi cuối cùng … và tất cả hoặc không có gì.

Mở rộng