Loài Chim Thiên Đường ()

Server #1

Loài Chim Thiên Đường

Chim thiên đường là một trong những niềm đam mê cả đời của David Attenborough. Anh ấy là người đầu tiên quay nhiều cảnh đẹp và thường kỳ dị của chúng, và trong suốt cuộc đời của mình, anh ấy đã theo dõi chúng …

Mở rộng