Xứ Sở Thần Tiên ()

Server #1

Xứ Sở Thần Tiên HD

Khi cô tiên động vật từ bi, Fawn, kết bạn với người khổng lồ lông ngái ngủ có tên là NeverBeast, việc thuyết phục Nữ hoàng Clarion và các Tiên nữ hướng đạo cảnh giác về lòng tốt của nó nói dễ hơn làm. Pixie Hollow yên bình đang gặp nguy hiểm?

Mở rộng